Så fungerar prestationstest via hälsoprov

Så fungerar prestationstest via hälsoprov

För att nå bäst resultat är det viktigt att ta tider, mäta och utvärdera. Det handlar inte enbart om resultatet på själva löpningen utan även hälsomässiga värden. Att du springer saktare kanske har en kroppslig förklaring. Ett sätt att mäta detta är via hälsokontroller, antingen hos en läkare eller via blodprov. Nedan beskrivs hur prestationsbaserade hälsoprov, via blodprov, fungerar.

Så fungerar provtagning

I Sverige finns ett flertal företag som erbjuder privatpersoner att genomföra hälsokontroller via blodprov . Upplägget är nästan identiskt oavsett företag så det är främst utbud av olika kontroller, prisnivåer samt i vilka städer de är aktiva som skiljer dem åt.

Kontrollen bokas online varpå val av ort väljs. Det kan exempelvis innebär att ett stort prestationstest bokas och att provtagning sker på en privat hälsocentral i Stockholm. I detta fall är det alltså inte hälsocentralen som är mottagaren av bokningen utan företaget som förmedlar provtagningarna. Dessa har i sin tur avtal med hälsocentralen där provtagning sker.

Proverna skickas sedan för analys varpå svar kommer, oftast, inom 2 veckor. Det förmedlas digitalt via den portal där bokningen genomfördes. I och med att inloggning sker med BankID kan inte obehöriga komma åt informationen.

Vid normala värden

Vid normala värden finns enbart en kort notering av den läkare som är ansvarig för provtagningen. Det kan exempelvis vara en signatur som visar på att läkaren sett och tagit till ställning till provsvaren.

Vid avvikande värden

Vid små avvikande värden anges oftast en rekommendation kring vad som kan förbättras, exempelvis konditionsträning eller kost.

Vid kraftigt avvikande värden

Vid kraftigt avvikande värden kommer en läkare att kontakta personen och ge råd om hur personen bör agera. Det kan exempelvis vara att kontakt bör tas med en hälsocentral.

Läs även...  Löpträning på semestern – Tre tips

Varför prestationstest?

Ett prestationstest analyserar flera olika värden som har med styrka, syreupptagning och muskeluppbyggnad att göra. Det finns personer som beställer dessa för att kontrollera att de inte har några avvikande värden (en årlig kontroll) men även de som genomför testerna för att se om deras långsiktiga träning gör effekt på dessa utvalda värden.